Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020 Hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2020, từ 14/5 đến 18/5/2020, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã cùng với Sở KH&CN tỉnh tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam như: Tổ chức tuyên truyền về Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam; tổ chức đi thăm các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng; các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trí thức khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng ... Xem thêm

Tin hoạt động của Hội

Vừa qua, Ban Tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021 đã họp triển khai nhiệm vụ, TS. Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 – 2021 đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức với sự tham dự của tất cả các thành viên Ban Tổ chức. Xem thêm

Nghiên cứu, ứng dung Khoa học và Công nghệ

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 24/12/1996 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đưa ra quan điểm chỉ đạo "Khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, cần phát động phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, Chính Xem thêm

Tư vấn, phản biện và GDXH

Phản biện xã hội là phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Nhân dân không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và thi hành các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Phản biện xã hội là nhu cầu cần thiết và đòi hỏi bắt buộc của quá trình lãnh đạo và điều hành đất nước.Việc lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân, các đại biểu dân cử tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri, việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng n Xem thêm
Liên kết website

(Liên hệ quảng cáo here)