TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Điạ chỉ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: số 230 Hoàng Văn Thụ- p1 - Bảo Lộc
Địa chỉ Văn phòng đại diện: 24, Trần Phú, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.833.159; E-mail: dalatcert@dalat.gov.vn

- Năm thành lập: 2010;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn;
- Tổng số cán bộ KHCN: 15 người;                               Số hội viên: 5 hội viên
- Giám đốc: Th.S  Quản Hành Quân                              ĐT: 0918438040

- Phó giám đốc: Nguyễn Lê Quốc Hùng                        ĐT: 0984423783

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597317