Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588840

  Địa chỉ Hội Chữ thập đỏ  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu - P.5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.414; E-mail:  
hctd@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên:
- Chủ tịch:  Đỗ Hoàng Tuấn                                        ĐT: 0912959290; 02633815889