TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Hội Chữ thập đỏ  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu - P.5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.414; E-mail:  
hctd@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên:
- Chủ tịch:  Đỗ Hoàng Tuấn                                        ĐT: 0912959290; 02633815889

                 
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597340