Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496292

  Địa chỉ Hội Chữ thập đỏ  

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Địa chỉ: 03 Hoàng Diệu - P.5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.414; E-mail:  
hctd@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên:
- Chủ tịch:  Đỗ Hoàng Tuấn                                           ĐT: 0912959290