Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588845

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Tin tức

Liên hiệp Hội Lâm Đồng: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017 (11/01/2017 )

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2017 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 28/9/2016. Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2017 Liên hiệp Hội sẽ tổ chức triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ tư vấn, 01 nhiệm vụ phản biện và 04 hội thảo khoa học tư vấn gồm:

Nhiệm vụ tư vấn: “Nghiên cứu những tác động của việc sản xuất rau, hoa trong nhà màn, nhà kính đến môi trường, khí hậu và cảnh quan của thành phố Đà Lạt; đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo cho ngành sản xuất rau, hoa phát triển một cách bền vững”.

Nhiệm vụ phản biện: “Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành khoa học và công nghệ đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế”

Tổ chức 04 hội thảo khoa học tư vấn: Giải pháp chống ùn tắt giao thông tại đô thị thành phố Đà Lạt; Giải pháp quản lý đất đai và tài sản trên đất được giao đối với các dự án đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh; Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên; Giải pháp khả thi thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng.

Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên.


Tin khác:

Trang 1/6 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO