Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588828

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Khoa học & Công nghệ

Kết quả đạt được trong hoạt động Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2017 (07/12/2017 )

Nghị quyết số 02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước đã nhấn mạnh "Khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, cần phát động phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Lý luận và thực tiễn của Nghị quyết đã được khẳng định trong những năm qua, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển các quan điểm của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo việc tổ chức các phong trào sáng tạo kỹ thuật trên phạm vi toàn quốc thông qua các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo của cả nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tích cực chỉ đạo hoạt động sáng tạo kỹ thuật tại địa phương và được sự hưởng ứng đông đảo của các cơ quan, đơn vị, các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp và nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh. Nhận thấy sáng tạo kỹ thuật bắt nguồn từ thực tiễn lao động sản xuất tại các đơn vị địa phương, phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh phải lấy hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở làm nòng cốt, Thường trực Ban tổ chức Hội thi và cuộc thi (Liên hiệp các Hội KH&KT) đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức ở 2 cấp là cấp cơ sở và cấp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về hoạt động sáng tạo kỹ thuật, giao nhiệm vụ cho Liên hiệp các Hội KH&KT, các sở, ban, ngành, đoàn thể, giao các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình thông tin tuyên truyền về phong trào sáng tạo kỹ thuật tại địa phương.

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các cấp, trong suốt 05 năm qua, phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã phát triển tương đối bền vững, thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống có hiệu quả, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phong trào lao động sáng tạo trong các ngành, các cấp

Từ khi có quyết định 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã xây dưng phong trào lao động sáng tạo phù hợp và đạt được những kết quả nhất định như:

 Phong trào “lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật” do Liên đoàn Lao động tỉnh thu hút được nhiều tổ chức cá nhân, cơ quan đơn vị tham gia với nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới đã được áp dụng trong các quá trình sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

Phong trào “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” được Hội Nông dân tỉnh duy trì, triển khai đến cán bộ, hội viên của Hội trong toàn tỉnh, phong trào đã khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, đời sống.

Sở giáo dục Đào tạo đã tổ chức thành công "Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông". Cuộc thi có mục đích xây dựng phong trào nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cho đối tượng là học sinh phổ thông, xây dựng sân chơi bổ ích và trí tuệ nhằm giáo dục học sinh một cách toàn diện. Cuộc thi đã được ngành giáo dục đưa vào kế hoạch hoạt động hàng năm của các trường THPT, các Phòng Giáo dục. Trong nhiều năm, phong trào đã đạt được yêu cầu đặt ra là phát huy khả năng sáng tạo cho học sinh phổ thông; tìm kiếm những ý tưởng khoa học, mới lạ, độc đáo, những giải pháp kỹ thuật tham gia các cuộc thi trong tỉnh, khu vực và quốc tế, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật trong học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

Phong trào “Nghiên cứu khoa học" và "Sáng kiến kinh nghiệm” được triển khai có hiệu quả trong các cấp, các ngành, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CN, các cơ quan Khoa học của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh. Các đề tài nghiên cứu, các dự án Khoa học và công nghệ được triển khai hiệu quả trong các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh như  nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp, công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi... đem lại hiệu quả thiết thực.

Kết quả hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi)

Hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh được tổ chức 2 năm/lần. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực, chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục – Đào tạo, Đài PTTH, các cơ quan đơn vị và địa phương liên quan khác tổ chức thực hiện. Trong 05 năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng và Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức thành công 03 lần Hội thi STKT, lần thứ 6 vào năm 2012-2013, lần thứ 7 vào năm 2014-2015 và lần thứ 8 vào năm 2016-2017. Ban tổ chức Hội thi đã phát huy được vai trò của các thành viên là lãnh đạo các ngành, có cách làm phù hợp để chỉ đạo phong trào đến tận cơ sở. Trong 03 lần tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, có 196 giải pháp từ các địa phương, các doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn tỉnh tham dự ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa, nông nghiệp, công nghiệp, vật liệu xây dựng, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp. Trong 5 năm qua, Ban tổ chức đã thành lập các Hội đồng thẩm định, đánh giá các giải pháp dự thi. Ban tổ chức và hội đồng xét giải đã chọn được 54/196 giải pháp đạt các tiêu chí về tính sáng tạo, tính ứng dụng và hiệu quả áp dụng để trao giải, chọn được 32 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và đã có 03 giải pháp đạt giải toàn quốc và được vinh danh tại Hà Nội.

Các giải pháp đạt giải đã và đang từng bước được áp dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tiêu biểu như giải pháp “Trồng rau sạch đô thị” của nông dân xã Lạc Lâm – huyện Đơn Dương; Giải pháp “Máy sấy nông sản NK700 sử dụng công nghệ khí sinh khối” của nông dân xã Hòa Ninh – huyện Di Linh; Giải pháp “Thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ xa đập tràn- cửa nhận nước về nhà máy Thủy điện Đại Ninh” của phân xưởng sửa chữa Công ty Thủy điện Đại Ninh; Giải pháp “ Khử mùi hôi tại nhà máy xử lý nước thải Đà Lạt” của cán bộ nhân viên Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt; Giải pháp “Mô hình trồng dâu bán thủy canh trong nhà lưới hở tại Đà Lạt” của Trung tâm Nghiên cứu khoai tây, rau và hoa; Giải pháp "Cải tiến nâng cao hiệu quả của lưu trình công nghệ sản xuất alumin tại nhà máy alumin Tân Rai - Lâm Đồng" của nhóm kỹ sư Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng -TKV... Kết quả của Hội thi đã thể hiện khả năng sáng tạo kỹ thuật, thể hiện khát vọng vươn lên làm chủ công nghệ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kết quả hoạt động của Hội thi có ý nghĩa lớn trong việc đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương Lâm Đồng.

Kết quả hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi)

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi động của tỉnh được tổ chức định kỳ hàng năm theo niên chế năm học với mục tiêu xây dựng phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo cho đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng say mê nghiên cứu,  trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai, hướng các em vào các công việc hữu ích cho xã hội.

Xuất phát từ mục tiêu quan trọng đó, hàng năm UBND tỉnh giao cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh là cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan khác xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai. Trong 05 năm, Liên hiệp các Hội KH&KT cùng các ngành tổ chức 05 lần Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trên các lĩnh vực Đồ dùng học tập và đồ chơi trẻ em; Sản phẩm thân thiện với môi trường ; Dụng cụ sinh hoạt gia đình; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; Phần mềm tin học . Trong 05 lần tổ chức, có 351 giải pháp từ các trường của các địa phương trên địa bàn tỉnh tham dự. Ban tổ chức đã thành lập các Hội đồng thẩm định, đánh giá, xét giải chọn được 128 giải pháp để trao giải, chọn 54 giải pháp tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, có 09 giải pháp đạt giải toàn quốc và đã được vinh danh tại Hà Nội, trong đó có 02 giải pháp đạt giải quốc tế tổ chức tại Mỹ và tại Thái Lan.

Trong 05 lần tổ chức Cuộc thi, số lượng và chất lượng giải pháp tham dự ngày càng tăng và tăng nhiều lần so với những năm đầu tổ chức. Nhiều giải pháp tham dự thể hiện được tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng. Từ chỗ chưa có giải pháp nào đạt giải toàn quốc thì nay đã có các giải pháp đạt giải cấp quốc gia và quốc tế như giải pháp “Rào chắn thông minh” của học sinh THCS Ninh Gia, Đức Trọng đạt giải nhất toàn quốc năm 2013, là cơ sở khoa học cho ngành giao thông vận tải trong việc ngăn ngừa tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; Giải pháp “Sử dụng lõi ngô (cùi bắp) để làm giá thể trong các vườn ươm cây con” của học sinh trường THPT Chu Văn An – Đức Trọng đã giúp nông dân ở các nông trại có điều kiện sản xuất cây giống với giá thành rẻ...

Để tôn vinh và động viên các tác giả đạt giải tại các lần tổ chức Cuộc thi và Hội thi sáng tạo kỹ thuật, UBND tỉnh, các cấp các ngành đã tuyên dương, khen thưởng kịp thời, xem đó là một trong những điều kiện cần và đủ để xét danh hiệu thi đua của các ngành, các cấp. Các tác giả đạt giải Cuộc thi được ngành giáo dục – đào tạo ưu tiên xét tuyển, cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào các trường Đại học chuyên ngành theo quy định.

 Từ những kết quả trên cho thấy sự quan tâm của UBND tỉnh, của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn của các lần tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã tác động sâu sắc đến phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Kết quả của phong trào đã dần được xã hội công nhận và đánh giá cao bởi lẽ, hầu hết các công trình nghiên cứu, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật đều xuất phát từ thực tiễn sản xuất và trở lại phục vụ cho sản xuất - đời sống của nhân dân. Đây cũng là những giải pháp cơ bản làm cho phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thu hút được nhiều đối tượng tham gia, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh.


Tin khác:

Trang 1/7 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO