Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

538969

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổng kết hoạt động năm 2017 (11/01/2018 )

Ngày 02/01, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và công bố các quyết định điều động luân chuyển cán bộ về công tác tại Liên hiệp Hội. Đến dự có đồng chí Trần Duy Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hiệp – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Dân vận, Sở nội vụ và các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa V (2017-2022).

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Duy Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 859-QĐ/TU ngày 28/12/2017 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc điều động ông Phan Văn Phấn, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Liên hiệp Hội Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch; Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động ông Trần Minh Châu, Chánh Văn phòng Sở KH&CN đến nhận công tác tại Liên hiệp Hội Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó Chủ tịch kể từ tháng 01 năm 2018.

Đồng chí Trần Duy Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các Quyết định điều động cán bộ

Hội nghị đã nghe đồng chí Thái Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội Lâm Đồng báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng và các Hội thành viên đã có bước chuyển biến, thể hiện trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội đã bám sát các quan điểm, nội dung đã đề ra trong Chỉ thị 48-CT/TU của Tỉnh ủy để triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của mình như: tập hợp và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; đổi mới phương thức hoạt động; đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo trên toàn tỉnh; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội… góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đạt kết quả.

Đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Liên hiệp Hội, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ V (2017-2022) trình UBND tỉnh phê duyệt; Xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa (2017-2022) và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Liên hiệp Hội Lâm Đồng; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ V (2017-2022); Xây dựng kế hoạch tổ chức Gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2018, Gặp mặt trí thức nhân Ngày khoa học và công nghệ 18/5; Xây dựng kế hoạch hoạt động tư vấn, phản biện xã hội năm 2018; triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 14 năm 2018…

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022

Thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hiệp – Trưởng Ban Tuyên giáo đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nổ lực và những thành quả mà Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua, với nguồn lực như hiện nay, đồng chí tin rằng Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả nổi bật đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp Hội và cho cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương Lâm Đồng.


Tin khác:

Trang 1/23 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO