Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

538973

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Hội nghị CBCC, VC Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng năm 2018 (19/01/2018 )

Ngày 18/01/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viêc chức năm 2017 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Năm 2017, cơ quan Liên hiệp Hội đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết như Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 48-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị 05-CT/TW của của Bộ Chính trị; Thực hiện tốt công tác tham mưu, phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức thành viên; Các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn của Liên hiệp Hội như: tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 (2016-2017), Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 14 năm 2017; tổ chức Hội thảo Tư vấn điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 và định hướng đến năm 2030; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ V (2017-2022); gặp mặt trí thức tiêu biểu năm 2017; các hoạt động về tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; công tác tổng hợp đề xuất, thi đua khen thưởng cũng được quan tâm thực hiện.

Thời gian tới, cơ quan Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy Liên hiệp Hội và phát triển các hội thành viên; đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 14; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Tổ chức các cuộc gặp mặt trí thức tiêu biểu, kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5…

Dịp này, cơ quan và công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội cũng đã tặng giấy khen cho các phòng ban chuyên môn và các cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2017.


Tin khác:

Trang 1/24 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO