Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

539006

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống (12/03/2018 )

Đó là chỉ đạo của ông Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Lâm Đồng tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa diễn ra. Tại hội nghị, 25 thành viên Ban chấp hành đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, 8 nhiệm vụ trọng tâm trong toàn nhiệm kỳ và  những nhiệm vụ phải thực hiện từng năm đã được đề ra.

Ông Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ này, Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên bằng nhiều hình thức nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh, từ đó thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến kiến thức, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội vì sự phát triển chung của tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh hoạt học thuật, hội thảo, tọa đàm… qua đó phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cho nhân dân; tăng cường thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình dự án kinh tế, khoa học kỹ thuật có tính liên ngành, các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và xã hội, các chương trình dự án của tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân; duy trì tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ thuật, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn, tạo nên phong trào thi đua lao động sáng tạo trong mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân.

Là năm đầu thực hiện mục tiêu của nhiệm kỳ 2017 – 2022, năm 2018 Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Lâm Đồng đã đặt ra các nhiệm vụ cụ thể: Hoàn thiện các quy chế, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp Hội, của Ban chấp hành, Ban thường vụ, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ban hành quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội, tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14, xuất bản kỷ yếu “Sáng tạo kỹ thuật Lâm Đồng” tập 3, tham mưu tổ chức Giải thưởng Khoa học và công nghệ Lâm Đồng lần 2… Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên Ban chấp hành vì mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội thành mái nhà chung của đội ngũ các nhà khoa học, tập trung trí tuệ vì sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và của đất nước.


Tin khác:

Trang 1/24 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013
688/UBND-VX 06/02/2013
48/QĐ-TW 07/11/2011
01 26/10/2011
01/2011/TT-BTC 06/01/2011
48 CT/TU 07/09/2010

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO