Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

563592

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Hội nghị Cán bộ công chức Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng năm 2018 (09/01/2019 )

Ngày 20/12/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viêc chức năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC,VC năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, bám sát kế hoạch hoạt động, Liên hiệp Hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chuyên môn của mình như: tập hợp, tôn vinh và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đưa hoạt động sáng tạo kỹ thuật phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo trên toàn tỉnh. Liên hiệp Hội chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, tham gia và đóng góp ý kiến tại các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học và đã được các cơ quan cấp trên, các sở, ban, ngành, địa phương ghi nhận.

- Công tác tham mưu: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng; tham mưu Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022; Tham mưu một số nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện và giám định xã hội…

- Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức: Liên hiệp Hội luôn luôn chú trọng việc xây dựng, phát triển tổ chức bằng những hình thức phù hợp nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức KHCN trên địa bàn tỉnh để tăng cường phối hợp hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Lâm Đồng. Chú trọng việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở các huyện, thành phố, qua đó tập hợp lực lượng cán bộ khoa học – công nghệ ở các huyện, thành phố triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống; tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, ghi nhận những đóng góp của các trí thức, Liên hiệp Hội đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học & công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Liên hiệp Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Hội thảo Khoa học tư vấn với chủ đề “Đề xuất các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt”.

- Tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh thông qua Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng: Năm 2018, Cuộc thi đã có 44 giải pháp để trao giải, trong đó có 01 giải đặc biệt, 03 giải nhất, 08 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 19 giải pháp tiêu biểu để tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018) và tỉnh Lâm Đồng đã có 03 giải pháp đạt giải tại Cuộc thi này gồm 01 giải nhất của các em học sinh Trường THPT Đơn Dương và 02 giải khuyến khích của các em học sinh Trường THPT Trần Phú, Trường THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt…

Để phát huy các kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục tham mư và thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Liên hiệp Hội; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ trên website của Liên hiệp Hội và các phương tiện thông tin đại chúng; tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực vào đầu năm 2019; Tổ chức Gặp mặt và tôn vinh trí thức tiêu biểu của Liên hiệp Hội Lâm Đồng nhân Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2019; thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tuyên truyền, vận động các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2019…

Dịp này, cơ quan và công đoàn cơ sở Liên hiệp Hội cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018.


Tin khác:

Trang 1/25 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO