Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

563706

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng tổng kết hoạt động năm 2018 (16/01/2019 )

Ngày 16/01/2019, Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có các ủy viên Ban Chấp hành, đại diện các tổ chức thành viên và Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các sở, ban ngành liên quan.

Hội nghị đã nghe Thường trực Liên hiệp Hội Lâm Đồng báo cáo những kết quả nổi bật năm 2018, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Bên cạnh đó các dự thảo: Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng và các Hội thành viên; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch kiểm tra của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng năm 2019 cũng đã đưa ra xin ý kiến góp ý của các ủy viên Ban Chấp hành.

Năm 2018, Liên hiệp Hội nói riêng và các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hội nói chung đã luôn bám sát kế hoạch hoạt động đã đề ra, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các tổ chức thành viên đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X cho cán bộ công chức, viên chức người lao động; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhìn chung, hội viên có lập trường tư tưởng vững vàng, an tâm công tác, luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật và có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với sự cố gắng, nổ lực của cán bộ, nhân viên Liên hiệp Hội và sự phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, năm 2018 Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác như:

- Công tác tham mưu: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 về phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng; tham mưu Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022; Tham mưu một số nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tư vấn phản biện và giám định xã hội…

- Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội: tiếp tục cập nhật danh sách các chuyên gia, các nhà khoa học trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Hội thảo Khoa học tư vấn với chủ đề “Đề xuất các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt”.

- Tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật của tỉnh thông qua Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi): Năm 2018, Cuộc thi đã có 44 giải pháp để trao giải, trong đó có 01 giải đặc biệt, 03 giải nhất, 08 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích. Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 19 giải pháp tiêu biểu để tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018) và tỉnh Lâm Đồng đã có 03 giải pháp đạt giải tại Cuộc thi này gồm 01 giải nhất và 02 giải khuyến khích. Được Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phổ biến và tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016-2017); tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018).

- Công tác tập hợp, tôn vinh trí thức: Liên hiệp Hội Lâm Đồng luôn chú trọng việc tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở các huyện, thành phố, qua đó tập hợp lực lượng cán bộ khoa học – công nghệ ở các huyện, thành phố; Tham mưu UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2018 vì đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức Cuộc thi, tặng bằng khen cho 24 em học sinh có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi; Liên hiệp Hội đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học & công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhân ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Năm 2019, Liên hiệp Hội Lâm Đồng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận dụng vào thực tiễn hoạt động của Liên hiệp Hội. Chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như: Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài; chính sách thu hút, phát huy và khai thác tiềm năng của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tuyên truyền, vận động các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 15 năm 2019; Tham mưu UBND tỉnh triển khai Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; thực hiện Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao cho Liên hiệp Hội Lâm Đồng thực hiện 05 hội thảo khoa học tư vấn; đặc biệt, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng (08/8/1994-08/8/2019)...


Tin khác:

Trang 1/25 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO