Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595806

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Hoạt động liên hiệp hội

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2019 (23/01/2019 )

Chiều ngày 22/1, các đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp – UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức tiêu biểu trên địa bàn năm 2019.

Các đồng chí chủ trì buổi gặp mặt

 Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí K’Mák - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị và các đại biểu trí thức thuộc các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội Lâm Đồng. Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông cho biết, những năm qua cùng với cả nước, đội ngũ trí thức Lâm Đồng không ngừng phát triển nhanh về số lượng và cơ cấu trên tất cả các lĩnh vực, có những đóng góp tích cực và quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, lao động sáng tạo, có nhiều giải pháp ứng dụng hiệu quả trong sản xuất và đời sống. Đội ngũ trí thức trong tỉnh cũng ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; gắn bó mật thiết với công nhân, nông dân, người lao động trong quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và giữ gìn, phát huy nhiều giá trị văn hóa của các dân tộc trong tỉnh...

Đồng chí Đoàn Văn Việt –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2018. Theo đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP tăng 8,59% so với cùng kỳ; 18/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện. Lĩnh vực nông, lâm thủy, tốc độ tăng trưởng đạt kế hoạch đề ra, tăng 5,2%. Hiện nay, Lâm Đồng là tỉnh dẫn đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích 54.477ha, tăng 5,2% (chiếm khoảng 20% diện tích canh tác). Tốc độ tăng trưởng chung ngành công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) năm 2018 ước tăng 8,39% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 của Lâm Đồng ước 661 triệu USD, đạt 104,9% so kế hoạch, tăng 19,8% so cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng cả năm 2018 ước khoảng 6.505,5 ngàn lượt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 là 7.100 tỷ đồng. Ngoài ra trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... của Lâm Đồng trong năm qua cũng đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu đội ngũ trí thức cũng đã vui mừng, phấn khởi trước nhừng kết quả đạt được trên các lĩnh vực của Lâm Đồng trong năm qua đồng thời cũng nêu lên những ý kiến, kiến nghị, để xuất, giải pháp để đóng góp nhằm giúp tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng        phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Phan Văn Phấn – Chủ tịch Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Liên hiệp Hội cũng như các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp Hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm tạo những điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội hoạt động ngày càng tốt hơn: đề nghị tỉnh sớm ban hành một số cơ chế chính sách về trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đối với đội ngũ trí thức của tỉnh nhà, tạo điều kiện thuận lợi để trí thức hoạt động và cống hiến; xem xét, sớm ban hành quyết định phê duyệt quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo tinh thần Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần xây dựng tốt các chủ trương, chính sách, các dự án liên ngành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội Khoa học kỹ thuật các huyện hoạt động; tiếp tục thành lập các Hội Khoa học kỹ thuật cấp huyện nhằm đẩy mạnh việc tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, tăng cường phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật, ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống…

Đại biểu trí thức phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức trong thời gian qua đối với sự phát triển chung của Lâm Đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở cần xây dựng đồng bộ các chính sách trong việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh. Quan tâm bổ nhiệm những trí thức có tư duy đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có kế hoạch cụ thể để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ, trí thức là những người đã có cống hiến trong hoạt động thực tiễn, trí thức người dân tộc thiểu số và trí thức nữ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2025 - 2030 đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

 Bên cạnh đó cấp uỷ, chính quyền các cấp cần nâng cao vị trí, vai trò các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Hội trí thức chuyên ngành; cần có chính sách khuyến khích đội ngũ trí thức phát huy tự do sáng tạo, dân chủ trong sinh hoạt học thuật và hoạt động khoa học - công nghệ...


Tin khác:

Trang 1/25 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO