Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595800

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Tin tức

Đề xuất các giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng (28/06/2019 )

      Nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể các dân tộc bản địa trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 26/6/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Văn Hóa Thể thao Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng”.

Toàn cảnh

      Tại buổi Hội thảo các chuyên gia, các nhà nhà khoa học đã đánh giá thực trạng đồng thời đề xuất các ý kiến, giải pháp nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc K’Ho, Chu Ru, Mạ,…Hội thảo đã ghi nhận được nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của các dân tộc do các chuyên gia và các già làng trưởng bản đề xuất, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu và ban hành chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị truyên thống văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng.

Ông Ninh Thế Hùng - Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tại Lâm Đồng,
phát biểu tại Hội thảo.

      Vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc ở vùng đồng bào các dân tộc ít người là một nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách góp phần nâng cao ý thức gữi gìn bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hoá bền vững trong bối cảnh hiện nay. 


Tin khác:

Trang 1/8 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO