Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  HỎI VÀ ĐÁP  


 


ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595836

  THÔNG BÁO  

  TIN TỨC TỔNG HỢP  
Kinh tế – xã hội

Vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật với hoạt động Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (11/09/2019 )

Sáng tạo kỹ thuật là hoạt động của con người liên quan đến sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và cao hơn nữa là các giải pháp hữu ích, các sáng chế. Trong lịch sử nhân loại, nhờ hoạt động sáng tạo kỹ thuật mà tên tuổi của nhiều nhà khoa học đã đi vào lịch sử, khẳng định hoạt động sáng tạo kỹ thuật là hoạt động quan trọng biến tri thức khoa học thành các sản phẩm cụ thể tính được bằng tiền, góp phần phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

Từ  những năm 90 của thế kỷ trước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết Trung ương 02-NQ/TW ngày 24/12/1996 về xây dựng định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó nêu rõ "Khoa học và công nghệ là sự nghiệp cách mạng của toàn dân, cần phát động phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững". Cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai hoạt động sáng tạo kỹ thuật, giao Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng  Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các ngành liên quan phát động phong trào sáng tạo kỹ thuật thông qua việc tổ chức  Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi).

Tại Lâm Đồng, trong những năm gần đây, phong trào Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đã được xã hội quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, giao Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cùng với Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với  Liên đoàn Lao động  và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động sáng tạo kỹ thuật thông qua tổ chức Hội thi và Cuộc thi. Qua nhiều năm tổ chức, hoạt động Hội thi và Cuộc thi ngày đi vào nề nếp, số lượng, chất lượng giải pháp dự thi ngày càng tăng, dần đạt được mục tiêu đề ra là thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành, các cấp còn có vai trò của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, là cơ quan thường trực Hội thi và Cuộc thi. Trong những năm qua, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật đã phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động liên quan, lấy hoạt động sáng tạo kỹ thuật tại cơ sở làm nòng cốt cho việc triển khai phong trào, hướng hoạt động sáng tạo kỹ thuật đến mục tiêu tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động sáng tạo kỹ thuật trên các phương tiện truyền thông, trên các ấn phẩm chuyên ngành, trên các trang mạng thông tin điện tử. Ban tổ chức cũng đã  tích cực tổ chức các hội nghị triển khai nhằm thông tin sâu rộng về hoạt động sáng tạo kỹ thuật nói chung, hoạt động Hội thi và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nói riêng đến nhiều đối tượng và nhân dân trong tỉnh. Qua nhiều năm thực hiện, nhận thức của các ngành, các cấp, các đơn vị đã có nhiều chuyển biến. Một số địa phương, đơn vị đã tổ chức tốt phong trào sáng tạo kỹ thuật tại địa phương, đơn vị mình như Huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai ... Cũng nhờ sự phối hợp tốt, trong các năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật cùng các ngành đã tổ chức thành công nhiều phong trào sáng tạo kỹ thuật, điển hình như:

Sở Giáo dục đào tạo tổ chức thành công Cuộc thi KH&KT dành cho học sinh phổ thông với mục  tiêu là khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho học sinh, góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học; Hình thành cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả; Bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

Tỉnh đoàn tổ chức thành công phong trào Sáng tạo trẻ trong đối tượng thanh thiếu niên có mục tiêu là phát huy khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên, làm chủ khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo do Công đoàn các cấp phát động thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tham gia với số lượng và chất lượng các giải pháp nâng dần theo từng năm. Có nhiều sáng kiến đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc so với khi chưa áp dụng giải pháp.

Phong trào sáng tạo kỹ thuật được Hội nông dân Tỉnh tổ chức thành công  qua các Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo kỹ thuật của nông dân trong lao động sản xuất và đời sống, góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, nông thôn. Có những nông dân tuy có trình độ văn hóa thấp, không được đào tạo qua các lớp chuyên môn kỹ thuật, nhưng từ thực tiễn sản xuất đã tạo ra được những máy móc, thiết bị nông nghiệp thiết thực và hiệu quả. 

Cũng qua Hội thi và Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, một số tác giả đã áp dụng thành công các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào đơn vị mình, làm lợi cho đơn vị hàng tỷ đồng như giải pháp "Nghiên cứu kỹ thuật phát sóng và truyền tải dữ liệu Audio/Video" của tác giả Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Hương, Đặng Thanh Hà  của Đài Truyền hình Lâm Đồng; giải pháp "Thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ Đập tràn - Cửa nhận nước về nhà máy thủy điện Đại Ninh"  của  tác giả Đặng Minh Tiến thuộc  Công ty thủy điện Đại Ninh;  giải pháp "Cải tiến hệ thống thu gom màng bọt bể Imhoff tại xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt" của tác giả Nguyễn Hữu Khải; giải pháp “Cải tiến nâng cao hiệu quả của lưu trình công nghệ sản xuất alumin tại nhà máy alumin Tân Rai - Lâm Đồng” của nhóm tác giả thuộc Công ty TNHH một thành viên nhôm Lâm Đồng … Một số giải pháp có khả năng nhân rộng áp dụng cho bà con nông dân để chế biến nông sản như giải pháp  "Máy sấy nông sản NK700 sử dụng công nghệ nhiệt sinh khối" của tác giả Đặng Văn Bảy - Di linh. Một số giải pháp có phạm vi ứng dụng vượt ra ngoài khuôn khổ của địa phương, một số máy công cụ hoặc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản có thể xác lập được thương hiệu trong tương lai như giải pháp “Máy gieo hạt chân không 6 trong 1 tự động” của tác giả Nguyễn Hồng Chương - Lạc Lâm, Đơn Dương. Thời gian qua, đã có gần 30 giải pháp đạt giải quốc gia, có 02 giải pháp được chọn tham gia triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ tại Thái Lan và Indonesia.

Qua nhiều nhiều năm tổ chức, có thể rút ra bài học sâu sắc là “Sự quan tâm của xã hội, của các ngành, các cấp, các địa phương là động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật của tỉnh”. Để đạt được điều đó, vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật là rất quan trọng trong công tác tham mưu, trong công tác thông tin tuyên truyền, trong công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức phong trào sáng tạo kỹ thuật tại cơ sở, tổ chức các Hội đồng chuyên môn có chất lượng để thẩm định đánh giá và xét giải …

Phát huy kết quả đạt được,  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hoạt động Sáng tạo kỹ thuật, cùng các ngành, các cấp tổ chức thành công Hội thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật  góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.


Tin khác:

Trang 1/5 trang

  VĂN BẢN MỚI  

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

5422/KH-UBND 28/08/2019
412-BC/TU 02/08/2019
106-KH/BTGTU 24/06/2019
24/QĐ-UBND 08/01/2019
304-BC/TU 28/09/2018
582/QĐ-UBND 30/03/2018
2136/QĐ-UBND 28/09/2016
50/QĐ-LHH 20/03/2015
44/QĐ-LHH 17/03/2015
4171/KH-UBND 14/08/2014
25/2014/Đ-UBND 23/05/2014
3553/UBND-VX 25/06/2013

  HÌNH HOẠT ĐỘNG  
 
 
 
 
           

 


  LIÊN KẾT  

  Liên hiệp hội Việt Nam
 UBND tỉnh Lâm Đồng
 Sở KHCN Lâm Đồng
Tỉnh đoàn Lâm Đồng
  Sở tư pháp Lâm Đồng


  QUẢNG CÁO