TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

Địa chỉ:  Số 09 Hùng Vương - P10 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.131; Email: 
vienntb.taynguyen@vafs.gov.vn

- Năm thành lập: 1986
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT)
- Tổng số cán bộ KHCN: 11 người;              Số hội viên: 39 hội viên
- Giám đốc: TS. Nguyễn Thành Mến           ĐT: 0978221686
- Phó Giám đốc: Phạm Trọng Nhân             ĐT: 0918746714
- Phó Giám đốc: Trần Văn Tiến                    ĐT; 0989951344


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Viện KH Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Địa chỉ: 09 Hùng Vương – Đà Lạt

- Điện thoại: 02633.822.131, Fax: 02633.829.852

- E-mail: ladofrc@vnn.vn                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597323