Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588831

VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 

Địa chỉ:  Số 09 Hùng Vương - P10 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.131; Email: 
vienntb.taynguyen@vafs.gov.vn

- Năm thành lập: 1986
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ NN&PTNT)
- Tổng số cán bộ KHCN: 11 người;              Số hội viên: 39 hội viên
- Giám đốc: TS. Nguyễn Thành Mến           ĐT: 0978221686
- Phó Giám đốc: Phạm Trọng Nhân             ĐT: 0918746714
- Phó Giám đốc: Trần Văn Tiến                    ĐT; 0989951344


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Viện KH Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Địa chỉ: 09 Hùng Vương – Đà Lạt

- Điện thoại: 02633.822.131, Fax: 02633.829.852

- E-mail: ladofrc@vnn.vn