Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588118

  Địa chỉ Trung tâm khuyến nông  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt
Điện thoại: 02633.824.180;  Email: ttknld@gmail.com

- Năm thành lập: 1994
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng số cán bộ KHCN: 17 người; Số hội viên: 19 hội viên
- Giám đốc :  Nguyễn Minh Trường                                                              ĐT: 0909363147
- Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Đặng Thị Thanh Phương             ĐT: 0983.450.420
- Phó Phòng kỹ thuật: Lê Văn Đắc                                                                 ĐT: 02633.824.180
- Trưởng Phòng thông tin - huấn luyện:  Nguyễn Văn Phương                     ĐT: 02633.812.932
- Kế toán: Trần Thị Hoa                                                                                ĐT: 02633.912.366

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Trung tâm khuyến nông

- Địa chỉ: Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

- Điện thoại:   063 3824180, Fax: 063 3812270

- E-mail: ttknld@gmail.com,

- Website: http://khuyennonglamdong.gov.vn