TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Trung tâm khuyến nông  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt
Điện thoại: 02633.824.180;  Email: ttknld@gmail.com

- Năm thành lập: 1994
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng số cán bộ KHCN: 17 người; Số hội viên: 19 hội viên
- Giám đốc :  Nguyễn Minh Trường                                                              ĐT: 0909363147
- Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Đặng Thị Thanh Phương             ĐT: 0983.450.420
- Phó Phòng kỹ thuật: Lê Văn Đắc                                                                 ĐT: 02633.824.180
- Trưởng Phòng thông tin - huấn luyện:  Nguyễn Văn Phương                     ĐT: 02633.812.932
- Kế toán: Trần Thị Hoa                                                                                ĐT: 02633.912.366

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Trung tâm khuyến nông

- Địa chỉ: Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

- Điện thoại:   063 3824180, Fax: 063 3812270

- E-mail: ttknld@gmail.com,

- Website: http://khuyennonglamdong.gov.vn

 

 

                 
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597330