Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595829

  Địa chỉ Chi cục kiểm lâm  

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: số 2 Yên Thế - Đà Lạt 
Điện thoại: 02633.822.441; Email:  kl_lamdong@yahoo.com  

- Năm thành lập: 
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
- Tổng số cán bộ KHCN: 309 người; Số hội viên: 35 hội viên
- Chi cục trưởng: Nguyễn Khang Thiên         ĐT: 0912785509
- Phó chủ tịch: Nguyễn Bá Lương                  ĐT: 0918034037
- Phó chủ tịch: Võ Danh Tuyên                      ĐT: 0909644168
- CVP: Nguyễn Thế Thạch                             ĐT:0919705560

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Chi cục kiểm lâm

- Địa chỉ: số 2 Yên Thế

- Điện thoại:  0633.822441  , Fax: 0633.829380