Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588133

  Địa chỉ Chi cục bảo vệ thực vật  

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Số 12 Hùng Vương, P10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.829.857; E-mail: 
tchcbvtv@gmail.com

- Năm thành lập: 1989;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng
-Tổng số cán bộ KHCN: 32 người;              
- Chi cục trưởng: KS Lại Thế Hưng              ĐT: 0946777899
- Phó chủ tịch: Nguyễn Bá Lương                 ĐT: 0918034037
- Phó chủ tịch: Võ Danh Tuyên                      ĐT:0909644168
- CVP: Nguyễn Thế Thạch                           ĐT: 0919705560

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 - Địa chỉ: Số 12 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

- Điện thoại:   0633.989709          Fax: 3829380

- E-mail: ccbvtvld@gmail.com