Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588161

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THƯ IV NHIỆM KỲ 2012 -2017

 


T CHÚC MỪNG

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ IV

----------

                                                 Huỳnh Đức Hoà

                                                  Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước chào mừng Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012- 2017; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trân trọng gửi tới toàn thể đội ngũ trí thức, các cán bộ khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1994, với vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với các cấp ủy đảng, chính quyền. Liên hiệp Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của giới trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xác định được vị trí và tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển toàn diện của địa phương, nên thời gian qua, Liên hiệp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân; xã hội hoá công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ; động viên phong trào nhân dân tham gia hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; tôn vinh trí thức. Hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã góp phần củng cố các luận cứ khoa học trong công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án của địa phương. Liên hiệp Hội đã không ngừng tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng, trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị của địa phương; tham gia các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế được tăng cường cả chiều rộng lẫn chiều sâu…Vai trò, vị trí, uy tín trong xã hội của Liên hiệp Hội ngày càng được nâng cao.

Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, biểu dương những đóng góp quan trọng của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong thời gian qua.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX đã đ ra, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của toàn dân; trong đó, có trách nhiệm của đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội. Trên tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”, Liên hiệp Hội và các hội thành viên, các tổ chức trực thuộc, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra; tập trung phát triển khoa học và công nghệ để làm động lực nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế; đào tạo, bồi dưỡng, phát huy mọi tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để tạo nguồn lực trí tuệ và nhân tài cho tỉnh, cho đất nước; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nước và tiếp thu, sử dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại trên thế giới.

Mong rằng, với sức mạnh là nòng cốt tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội sẽ không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trên mặt trận khoa học- kỹ thuật; góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cũng như địa phương Lâm Đồng.

Xin chúc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển, phát huy tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

 

VĂN KIÊN

Báo cáo tổng kế hoạt động nhiệm kỳ III (2007 - 2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Dự thảo điều lệ liên hiệp các hội KH&KT Lâm Đồng nhiệm kỳ IV (201)

Điều lệ liên hiệp hội các hội KH&KT Lâm Đồng nhiệm kỳ (2012 - 2017)

Chương trình đại hội

Danh sách phân bổ đại biểu

CÁC BÀI THAM LUẬN:

1. Nhân lực chất lượng cao tỉnh Lâm Đồng thực trạng và giải pháp

2. Một số thu hoạch về nhận thức liên quan đến vấn đề nhân tài

3. Nhận thức với kinh tế trí thức

4. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức dân tộc thiếu số ở Lâm Đồng

5. Phát hiện và sử dụng nhân tài tỉnh Lâm Đồng

6. Phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới

7. Đổi điều cảm nhận về việc sử dụng trí thức

8. Công ty vắc xin Pasteur Đà Lạt kết quả chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp nghiên cứu sang doanh nghiệp Khoa học công nghệ

9. Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội vùng Tây Nguyên

10. Hoạt động khoa học kỹ thuật theo tư tưởng và phương pháp Hồ Chí Minh

11. Hội khoa học và kỹ thuật Bảo Lộc với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bảo Lộc gia đoạn 2011 - 2015

12. Hoạt động của hội khoa học kỹ thuật huyện Đức Trọng giai đoạn 2005-2010

13. Một số hoạt động của hội khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Lâm Đồng - Vài ý kiến về xây dựng đội ngũ trí thức Lâm Đồng

14. Hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

15. Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển dược liệu tại Lâm Đồng từ 2006 đến nay

16. Góp phần xã hội hóa hoạt động khoa học

17. Lai tạo, chọn lọc giống rau, hoa tai trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau & hoa

18. Một số hoạt động khoa học của trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Lâm Đồng

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI