TRANG CHỦ 

   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt  

CÔNG TY VẮC XIN PASTEUR ĐÀ LẠT

Địa chỉ:số 18 Lê Hồng Phong - Đà Lạt 
Điện thoại: 0263.3836.613; email:dalatvacxin@gmail.com

- Năm thành lập: 2007
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Y tế; 

- Tổng số cán bộ KHCN: 110 người; Số hội viên: 110 hội viên

- Viện trưởng:  Trần Thị Nghĩa                           ĐT: 0987042190

- Trưởng phòng hành chính: Nguyễn Lý Diệu Oanh     ĐT :02633.542.242

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597363