Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

579022

  Đại hội  
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Lâm Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 (30/11/2017 )

Trong 2 ngày 27 - 28/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; TS. Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp  Hội Việt Nam; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp Hội của các tỉnh bạn; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội nghề nghiệp cùng 120 đại biểu đại diện cho 15.000 trí thức, nhà khoa học là hội viên của Liên hiệp các Hội  KH&KT Lâm Đồng.

Toàn cảnh

5 năm qua, Liên hiệp các Hội KH&KT Lâm Đồng đã đẩy mạnh các hoạt động chính trị, xã hội, tập hợp và tôn vinh trí thức, thông tin phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phong trào sáng tạo kỹ thuật, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, xây dựng và phát triển Liên hiệp Hội vững mạnh. Liên hiệp Hội Lâm Đồng đã tập hợp được 42 tổ chức thành viên với gần 15.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực, chiếm 26,4% trí thức của tỉnh. Hoạt động của các hội thành viên đa dạng, phong phú, có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ với Liên hiệp Hội trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, người lao động. Nhiều hội thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng được tổ chức đã khích lệ và khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhiều tiến bộ khoa học, công nghệ cao, sáng kiến, giải pháp khoa học được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 “Đoàn kết - Hợp tác - Sáng tạo - Phát triển” là phương châm hành động của Liên hiệp Hội Lâm Đồng trong nhiệm kỳ mới, phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, góp phần đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng quan điểm, định hướng của Đảng: Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế tri thức. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. 

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng

 Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao những hoạt động tập hợp, đoàn kết, động viên đội ngũ trí thức tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW Về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức để xây dựng Lâm Đồng giàu đẹp, văn minh.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh đã đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội Lâm Đồng đạt được trong thời gian qua, nhất là trong hoạt động  tư  vấn, phản biện và giám định xã hội, tích cực tham gia vào các đề án lớn trước khi trình các cấp phê duyệt; đẩy mạnh công tác truyền bá kiến thức khoa học công nghệ, phát hiện và tôn vinh những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ; Tổ chức thành công các Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật, thúc đẩy phong trào quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN... Qua đó, góp phần làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội, các tổ chức thành viên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội…Chủ tịch Đặng Vũ Minh  cũng mong cấp uỷ, chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh thành một tổ chức vững mạnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành nền tảng và động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Chấp hành khoa V (2017-2022) ra mắt nhận nhiệm vụ

 Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Phan Văn Phấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; đồng chí Thái Văn Long, Phó Chủ tịch khóa IV được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký; đồng chí Trần Minh Châu, Chánh Văn phòng Sở KH&CN được bầu làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Với những thành tích đạt được, Liên hiệp các Hội KH - KT Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học - kỹ thuật Việt Nam” cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực; UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân; UBMTTQVN tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân xuất sắc.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Phan Tùng Mậu tặng Bằng khen cho các tập thể

GS.TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Phan Tùng Mậu tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật" cho cá cá nhân
Ông Trần Ngọc Liêm – PCT UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho các cá nhân
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận