Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588842

  Địa chỉ Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp Lâm Đồng  

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN TRONG CÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

Địa chỉ:  số 01 đường ĐT 723 - P.12 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.552.369 - 02633.537.179; E-mail: 
office@canti.vn

- Năm thành lập: 2007;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập:
- Tổng số cán bộ KHCN: 28 người; Số hội viên: 28 hội viên
- Giám đốc: KS. Nguyễn Hữu Quang                           ĐT: 0913762588

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong CN