TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Chính Trị tỉnh Lâm Đồng  

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: số 05 Khe Sanh,P10, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.011 ; E-mail: 
truongchinhtrilamdong@gmail.com

Website: http://www.truongchinhtrilamdong.com.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động: 53 người;
- Hiệu trưởng: Th.S Bùi Thắng                               ĐT: 0918007454
- Phó Hiệu trưởng: ThS.Võ Thị Thu Hà                 ĐT:3826552;0918525619
- Phó Hiệu trưởng: CN.Nguyễn Thị Liễu;              ĐT: 3826851;0913154482
- Trưởng phòng tổ chức - hành  chính - quản trị: Phạm Kim Quang                    ĐT:02633.827.183; DĐ:0919066559

 


Trường Chính Trị tỉnh Lâm Đồng


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597353