Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588137

  Địa chỉ Chính Trị tỉnh Lâm Đồng  

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: số 05 Khe Sanh,P10, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.011 ; E-mail: 
truongchinhtrilamdong@gmail.com

Website: http://www.truongchinhtrilamdong.com.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động: 53 người;
- Hiệu trưởng: Th.S Bùi Thắng                               ĐT: 0918007454
- Phó Hiệu trưởng: ThS.Võ Thị Thu Hà                 ĐT:3826552;0918525619
- Phó Hiệu trưởng: CN.Nguyễn Thị Liễu;              ĐT: 3826851;0913154482
- Trưởng phòng tổ chức - hành  chính - quản trị: Phạm Kim Quang                    ĐT:02633.827.183; DĐ:0919066559

 


Trường Chính Trị tỉnh Lâm Đồng