TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 109 Yersin, P10, Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.489; E-mail: cdspdalat@lamdong.edu.vn

- Năm thành lập: 1976;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: 
- Tổng số cán bộ KHCN: 116 người;                    
- Hiệu trưởng: 
Huỳnh Linh Bảo                             ĐT: 0977447113

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597361