Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496332

  Địa chỉ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 16 Ngô Quyền  - Phường 6 - Thành phố Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.822.153; E-mail: 
caodangytelamdong@gmail.com

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ Giáo dục - Đào tạo;
- Tổng số cán bộ KHCN: 92 người;                                             Số hội viên: 92 hội viên
- Hiệu trưởng: GS.TSKH.BS Dương Qúy Sỹ                               ĐT: 0918438040
- Phó Hiệu trưởng: BSCKII Đoàn Thị Quỳnh Như                     ĐT: 02633.816.523
- Phó Hiệu trưởng: BSCKI Trần Thanh ĐỊnh                             ĐT: 02633.813.333

 


Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng