Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

571812

  Tin tức tổng hợp  
Hoạt động liên hiệp hội

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022 (19/07/2018 )

Chiều 18/7, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra các nhiệm vụ thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, đại diện các tổ chức thành viên và các ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Tại Hội nghị, Thường trực Liên hiệp Hội đã báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Hội nghị đã thống nhất cao kết quả hoạt động cũng như những nhiệm vụ trọng tâm đề ra:

Về công tác tổ chức, bộ máy, trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội đã củng cố, kiện toàn Đảng đoàn Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên hiệp Hội khóa V, xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Kiểm tra Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Về công tác tham mưu, Liên hiệp Hội đã đẩy mạnh công tác tham mưu như: tham mưu Tỉnh ủy củng cố, kiện toàn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022, tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14 năm 2018 và Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019), tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng,

Về công tác chuyên môn, Liên hiệp Hội đã tổ chức tốt công tác phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện hiệu quả công tác tập hợp, tôn vinh đội ngũ trí thức, hoạt động sáng tạo kỹ thuật, tổ chức thành công các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5…

Hiện nay, Liên hiệp Hội đã tập hợp được 42 tổ chức thành viên với hơn 15 ngàn hội viên hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội đã luôn bám sát kế hoạch hoạt động đề ra, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp Hội Lâm Đồng ổn định, yên tâm công tác, có nhiều đề tài, dự án, những công trình nghiên cứu thiết thực ứng dụng vào sản xuất, đời sống đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các tổ chức thành viên đã rất chú trọng công tác phối hợp với Liên hiệp Hội trong việc tổ chức các hội thảo khoa học, tham gia các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, phổ biến kiến thức do Liên hiệp Hội Lâm Đồng tổ chức

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp Hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, quán triệt các tổ chức thành viên Liên hiệp Hội nghiêm túc thực hiện việc  tuyên truyền, phổ biến, quán triệt  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả  các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật, không tham gia diễu hành, biểu tình gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tập hợp đội ngũ trí thức của tỉnh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tham mưu tổ chức gặp mặt và tôn vinh đội ngũ trí thức của tỉnh nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019; đẩy mạnh việc thành lập các Hội Khoa học kỹ thuật cấp huyện, thành phố; tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2018: Đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông trong đô thị thành phố Đà Lạt…


Tin khác:

Trang 1/10 trang