Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588121

  Điều lệ hội  

     

- Điều lệ (sửa đổi) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (ngày 10/12/2012)

- Điều lệ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (ngày 28/8/2007)