TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Ban chấp hành liên hiệp các Hội KH&KT  

-  Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ IV (2012-2017)

-  Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ III (2007-2012)

 

 

 


 

 

 

 

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597347