Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

557630

  Các hội thành viên  
Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đơn Dương

Hội KHKT huyện Đơn Dương (08/11/2010 )

- Địa chỉ: Văn phòng UBND huyện Đơn Dương, 124 đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ

- Điện thoại: 0633 847355                 Fax: 063 3848743

- E-mail:kthtdonduong@lamdong.gov.vn

- Số Hội viên:  79 hội viên

- Năm thành lập:  2008

- Cơ quan ra QĐ thành lập:  UBND tỉnh Lâm Đồng

- Chủ tịch:  Lê Hữu Túc                     ĐT: 063 3847424, DĐ: 0918034111

- Phó Chủ tịch: Trân Thanh Vũ                  ĐT: 0986618969                           

- Tổng thư ký:                                    ĐT:

- Chánh Văn phòng:                            ĐT: 

- Danh sách Ban Chấp hành

- Giới thiệu một số hoạt động chính của Hội