Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

571795

  Các hội thành viên  
Hội Dược học

Hội Dược học tỉnh Lâm Đồng (23/12/2010 )

- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền – Đà Lạt

- Điện thoại: 0263 3817937, Fax: 063 3822369

- E-mail: nmthangldp@gmail.com

- Số Hội viên: 150 hội viên

- Năm thành lập: 2009 

- Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Dược học Việt Nam  

- Chủ tịch: Nguyễn Minh Thắng,                       ĐT: 0913865015

- Phó Chủ tịch: Phạm Văn Hào                           ĐT: 0913181934                               

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thị Phương Duyên           ĐT: 0908164326

- Tổng thư ký:                                                   ĐT:

- Chánh Văn phòng:                                           ĐT: 

- Danh sách Ban Chấp hành

- Giới thiệu một số hoạt động chính của Hội