TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

Hội thi sáng tạo kỹ thuật


     Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019). Sau 2 năm tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi thông báo kết quả Hội thi để các cơ quan ban ngành và nhân dân trong tỉnh được biết.

     Kết quả: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (2018-2019) có 17 giải pháp đạt giải, gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba và 10 giải khuyến khích.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất và đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 924/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (2016-2017) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

 


Danh sách đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (2014 - 2015) 


      Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất và đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 16/5/2014, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 1057/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (2014-2015) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác tiềm năng sáng tạo của quần chúng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tôn vinh các tập thể, cá nhân và đơn vị đã có giải pháp sáng tạo được áp dụng trong sản xuất, đời sống và mang lại hiệu quả thiết thực. Ngày 10/12/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 2391/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI (2012-2013) và Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng.

Trang 1/2 trang

                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597360