Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595835

  Địa chỉ Hội Kế hoạch hóa gia đình  

HỘI KẾ HOẠCH HÓA & GIA ĐÌNH TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 04 Lê Hồng Phong - phường 4 - Tp Đà Lạt;
ĐT: 02633.833.002 – 02633.823.050, Fax: 02633.832.507; E-mail:

- Ngày thành lập: 1993;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng; Số Hội viên: 6000 hội viên
- Chủ tịch: Lê Thị Tánh,                          ĐT: 0913865594  
- Phó Chủ tịch: Phạm Văn Tường          ĐT: 0983714539                                
- Phó Chủ tịch: Trần Hữu Phúc              ĐT:
- Chánh Văn phòng: Đỗ Hoàng Tuấn     ĐT: 0912959290

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Kế hoạch hóa gia đình

   Năm 2010 vừa qua Hội KHHGĐ tỉnh đã không ngừng cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Hội, được đặt lên hàng đầu là công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, các biện pháp tránh thai cũng như lợi ích của việc thực hiện quy mô gia đình nhỏ ít con.