Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588103

  Địa chỉ Hội luật gia  

HỘI LUẬT GIA

Địa chỉ: 29A Hùng Vương, phường 10 – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.822.000; E-mail: hoiluatgiald@VNN.VN

- Năm thành lập: 1980;
-
Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Luật gia Việt Nam; Số Hội viên: 2511 hội viên

- Chủ tịch: Trần Đình Kháng,                     ĐT: 0913865141 

- Phó Chủ tịch: Huỳnh Xuân Phong              ĐT: 02633.822.993 DĐ: 0913865188
- Phó Chủ tịch: Bùi Thanh Long                   ĐT: 0918266363

- Chánh Văn phòng: Thái Văn Hổ                 ĐT: 02633.822.830 DĐ: 0913865192

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Luật gia

Sáu tháng đầu năm 2016, các cấp hội của Hội Luật gia đã kết nạp thêm 271 hội viên, các  hội viên của hội đã tích cực tham gia học tập quán triệt các văn bản hướng dẫn, định hướng công tác chính trị của Đảng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Trong những ngày 07, 10 và 11 tháng 8 năm 2015, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức đợt tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam 1 và Phân trại Gia Chánh của Công an tỉnh và Trại Giam Đại Bình thuộc Tổng cục 8 của Bộ Công an.


Ngày 30/11/2010, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2010-2015. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trương Văn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban ngành và các hội viên của Hội. Đại hội đã bầu ra 33 uỷ viên Ban Chấp hành, 11 uỷ viên Ban Thường vụ, ông Trần Đình Kháng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.