Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588134

  Địa chỉ hội tin học  

HỘI TIN HỌC

Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.829.435; E-mail: 
truongtrodalat@yahoo.com

- Năm thành lập: 14/03/1998;
-
Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 130 hội viên

- Chủ tịch:  Trương Trổ                                           ĐT: 0913952938

- Phó Chủ tịch: Hồ Văn Kim Lộc                            ĐT:                                 

- Phó Chủ tịch: Nguyễn Vinh Liệu                         ĐT:

- Phó Chủ tịch: Phan Văn Nghĩa                            ĐT:

- Tổng thư ký: Thái Văn Long                                ĐT:  02633.826.448  DĐ: 0918525573

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Tin học

Đang cập nhật