Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TÔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588098

  Địa chỉ hội vật lý  

HỘI VẬT LÝ

Địa chỉ: Trường Đại Học Đà Lạt - 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.246; E-mail:  
Email: info@dlu.edu.vn

- Năm thành lập: 1999;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng; Số Hội viên: 130 hội viên
- Chủ tịch:  Mai Xuân Trung                                         ĐT: 0913952938

 


Hội Vật lý

Chủ tịch Hội: Mai Xuân Trung

Năm thành lập: 1999     Tổng số hội viên: 130

Địa Chỉ: Đại học Đà Lạt, Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt.

Điện thoại:3.822.246

Email: info@dlu.edu.vn