TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TÔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ hội vật lý  

HỘI VẬT LÝ

Địa chỉ: Trường Đại Học Đà Lạt - 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.246; E-mail:  
Email: info@dlu.edu.vn

- Năm thành lập: 1999;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng; Số Hội viên: 130 hội viên
- Chủ tịch:  Mai Xuân Trung                                         ĐT: 0913952938

 


Hội Vật lý

Chủ tịch Hội: Mai Xuân Trung

Năm thành lập: 1999     Tổng số hội viên: 130

Địa Chỉ: Đại học Đà Lạt, Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt.

Điện thoại:3.822.246

Email: info@dlu.edu.vn 

 


                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597311