Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

577378

  Địa chỉ hội chăn nuôi - thú y  

HỘI CHĂN NUÔI - THÚ Y LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 06 Mê Linh - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.821.615E-mail:                                

- Năm thành lập: 1999;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:    Số Hội viên: 327 hội viên
- Chủ tịch:  Phạm Văn Châu                                       ĐT: 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Chăn nuôi – Thú y

- Địa chỉ: 06 Mê Linh, TP Đà Lạt

- Điện thoại: 0633.821615