Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496327

  Địa chỉ hội châm cứu  

HỘI CHÂM CỨU

Địa chỉ: 21 Quang Trung - Đà Lạt
Điện thoại: 3.822670; Email: yhctpnt@yahoo.com.vn

- Năm thành lập: 2000;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 272 hội viên
- Chủ tịch:  Đặng Đình Hoà                                           ĐT: 0903371555
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trung                               ĐT: 0903375595                               
- Phó Chủ tịch: Tôn Thất Sam                                       ĐT: 063 3823465

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Châm cứu

- Địa chỉ: 21 Quang trung – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3831603, Fax: 063 3828316

- E-mail:  yhctpnt@yahoo.com.vn