Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595852

  Địa chỉ hội châm cứu  

HỘI CHÂM CỨU TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, 21 Quang Trung - P9 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822670; Email: yhctpnt@yahoo.com.vn

- Năm thành lập: 2000;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 272 hội viên
- Chủ tịch:  Đặng Đình Hoà                                           ĐT: 0903371555
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Trung                               ĐT: 0903375595                               
- Phó Chủ tịch: Tôn Thất Sam                                       ĐT: 063 3823465

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Châm cứu

- Địa chỉ: 21 Quang trung – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3831603, Fax: 063 3828316

- E-mail:  yhctpnt@yahoo.com.vn