Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588849

  Địa chỉ hội tâm lý - giáo dục  

HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ - GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ:  Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú - P4 - Đà Lạt
Điện thoại: 0915354445; E-mail: tranthikimngan1968@gmail.com

- Năm thành lập: 1994
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 132 hội viên
- Chủ tịch: Phạm Thị Hồng Hải                                                ĐT:0907122198

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Tâm lý - Giáo dục

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, 36 Trần Phú - P4 - Đà Lạt

- Điện thoại: 0915354445 Fax:

- E-mail: tranthikimngan1968@gmail.com