Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496320

  Địa chỉ hội tâm lý - giáo dục  

HỘI TÂM LÝ - GIÁO DỤC

Địa chỉ:  29 Yersin - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.824.702; E-mail: 
http://mail.cdspdalat.edu.vn 

- Năm thành lập: 1994
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:       Số Hội viên: 132 hội viên
- Chủ tịch: Tạ Quang Vũ                                                ĐT:0903345995
- Phó Chủ tịch: Bùi Thanh Long                                    ĐT: 0918810444                             
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Đình Chắt                        ĐT: 063 3824702 DĐ: 0906883230

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Tâm lý - Giáo dục

- Địa chỉ: Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3822489 Fax:

- E-mail: http://mail.cdspdalat.edu.vn