TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Hội giảng dạy và Nghiên cứu văn học  

HỘI GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

Địa chỉ: 8/40 Võ Trường Toản - P.8 - TP. Đà Lạt
Điện thoại: 02633.823.016; E-mail:                                      

- Năm thành lập: 2000;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:             Số Hội viên: 85 hội viên
- Chủ tịch:  Phạm Quang Trung                                         ĐT: 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Giảng dạy và Nghiên cứu văn học

- Địa chỉ: 8/40 Võ Trường Toản - P.8 - TP. Đà Lạt

- Điện thoại: 0633 823016                                                                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597352