Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588843

  Địa chỉ hội khkt tp Bảo Lộc  

HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT TP BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 02 Hồng Bàng- P.1-  TP Bảo Lộc
Điện thoại: 02633.911.262
    E-mail:                                     

- Năm thành lập: 2012;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 80 hội viên
- Chủ tịch:  Nguyễn Mậu Tuấn                         ĐT:

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Khoa học Kỹ thuật Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ: Số 02 Hồng Bàng- P.1-  TP Bảo Lộc

- Điện thoại:           02633.911.262