TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ hội khkt tp Bảo Lộc  

HỘI KHOA HỌC - KỸ THUẬT TP BẢO LỘC

Địa chỉ: Số 02 Hồng Bàng- P.1-  TP Bảo Lộc
Điện thoại: 02633.911.262
    E-mail:                                     

- Năm thành lập: 2012;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 80 hội viên
- Chủ tịch:  Nguyễn Mậu Tuấn                         ĐT:

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Khoa học Kỹ thuật Tp Bảo Lộc

- Địa chỉ: Số 02 Hồng Bàng- P.1-  TP Bảo Lộc

- Điện thoại:           02633.911.262                                            
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597344