TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ hội dược học  

HỘI DƯỢC HỌC LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 18 Ngô Quyền – P6 – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.817.937, E-mail: nmthangldp@gmail.com

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Dược học Việt Nam; Số Hội viên: 150 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Minh Thắng,                                   ĐT: 0913865015
- Phó Chủ tịch: Phạm Văn Hào                                      ĐT: 0913181934
- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thị Phương Duyên                   ĐT: 0908164326

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Dược học

- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền – Đà Lạt

- Điện thoại: 0263 3817937, Fax: 063 3822369

                 
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597336