Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

496284

  Địa chỉ hội dược học  

HỘI DƯỢC HỌC

Địa chỉ: 06A Ngô Quyền – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.817.937, Fax: 02633.822.369; E-mail: 

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: Hội Dược học Việt Nam; Số Hội viên: 340 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Minh Thắng,                                   ĐT: 0913865015
- Phó Chủ tịch: Phạm Văn Hào                                      ĐT: 0913181934
- Phó Chủ tịch: Huỳnh Thị Phương Duyên                   ĐT: 0908164326

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Dược học

- Địa chỉ: 6A Ngô Quyền – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3817937, Fax: 063 3822369