Trang chủ
  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

577380

  Địa chỉ hội đông y  

HỘI ĐÔNG Y

Địa chỉ: 72 đường 3/2, phường 1 – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.828.758; E-mail:                                                         

- Năm thành lập: 1983;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng: Số Hội viên: 430 hội viên
- Chủ tịch: Trần Danh Tài                          ĐT: 063 3822529
- Phó Chủ tịch: Đặng Đình Hòa                   ĐT: 063 3822670 DĐ: 0903371555
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Thọ Biên                ĐT: 0918564944

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Đông y

- Địa chỉ: 72 đường 3/2, phường 1 – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3828758, Fax:

- E-mail: ……………………………………………………………………………………