Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

571824

  Địa chỉ Hội KHKT Đức Trọng  

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HUYỆN ĐỨC TRỌNG

Địa chỉ: UBND huyện Đức Trọng, Ql 20-Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.844.132, Fax: 02633.844.132; E-mail:                               

- Năm thành lập: 2005;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:    Số Hội viên: 80  hội viên
- Chủ tịch: Huỳnh Thị Phúc                                        ĐT: 0918752929/3648477
- Phó Chủ tịch: Lê Đình Lộc                                        ĐT: 0982840101-3647518
- Chánh VP: Võ Văn Tỉnh                                            ĐT: 3748748-3844132

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đức Trọng

Hội KHKT huyện Đức Trọng (08/11/2010 )

- Địa chỉ: UBND huyện Đức Trọng, Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại: 063 3844132, Fax: 063 3844132

- E-mail:……………………………………………………………………………………. 

- Số Hội viên: 150  hội viên

- Năm thành lập: 2005 

- Cơ quan ra QĐ thành lập:  UBND tỉnh Lâm Đồng

- Chủ tịch: Huỳnh Thị Phúc                        ĐT: 0918752929/3648477

- Phó Chủ tịch: Lê Đình Lộc                                  ĐT: 0982840101-3647518

Chánh VP:         Võ Văn Tỉnh:                                 ĐT: 3748748-3844132

- Danh sách Ban Chấp hành

- Giới thiệu một số hoạt động chính của Hội