Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588111

  Địa chỉ Hội KHKT Đơn Dương  

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đơn Dương - 124 đường 3/2, thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương
Điện thoại: 02633.847.355 ; E-mail: kthtdonduong@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 2008;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:   Số Hội viên: 116 hội viên
- Chủ tịch:  Lê Hữu Túc                                              ĐT: 02633.847.424, DĐ: 0918034111
- Phó Chủ tịch: Trân Thanh Vũ                                   ĐT: 0986618969 

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Khoa học Kỹ thuật huyện Đơn Dương

- Địa chỉ: Văn phòng UBND huyện Đơn Dương, 124 đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ

- Điện thoại: 0633 847355                 Fax: 063 3848743

- E-mail:email:kthtdonduong@lamdong.gov.vn