TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ hội y học  

HỘI Y HỌC TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Sở y tế Lâm Đồng - Tầng 2, Trung tâm hành chính tỉnh, Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0918399247; E-mail:  hatm@lamdong.gov.vn

- Năm thành lập: 2009;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:     Số Hội viên: 2489 hội viên
- Chủ tịch: Trần Mạnh Hạ                                             ĐT: 0918399247
- Phó Chủ tịch: Nguyễn Bá Hy                                     ĐT: 0913181641
- Phó Chủ tịch: Huỳnh Văn Thêu                                 ĐT: 0918034084
- Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Dung                         ĐT: 0919440556

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội Y học

- Địa chỉ: 04 Trần Hưng Đạo – Đà Lạt

- Điện thoại:  063 3816089           Fax:

- E-mail:hatm@lamdong.gov.vn                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597316