Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588101

  Địa chỉ Hội KH phát triển nguồn nhân lực và nhân tài  

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: 18A Phó Đức Chính - P9 - Đà Lạt
Điện thoại: 02633.821.011; E-mail:  hoinhanlucnhantaild@yahoo.com.vn

- Năm thành lập: 2007;
- Cơ quan ra QĐ thành lập: UBND tỉnh Lâm Đồng:        Số Hội viên: 91 hội viên
- Chủ tịch: Nguyễn Văn Mão                                           ĐT: 0913934834
- Phó Chủ tịch: Đinh Minh Quý                                       ĐT: 0913154534
- Phó Chủ tịch: Phân Xuân Khanh                                  ĐT: 063 3826851, DĐ: 0913796986
- Phó chủ tịch: Ngô Mạnh Phụng                                    ĐT: 0982102114

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Hội KH phát triển Nguồn nhân lực và Nhân tài

Ngày 23/02/2013 Hội Khoa học Phát triển nhân lực - nhân tài đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2013-2017), đến dự có đại diện Ban Tuyên Giáo, sở KH&CN, Sở Nội vụ và Liên hiệp hội tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hiếu đã tái cử là Chủ tịch Hội, có 3 Phó Chủ tịch hội là ông Đinh Minh Quý – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ông Phan Xuân Khanh – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và ông Ngô Mạnh Phụng – Trưởng phòng công tác sinh viên Trường Đại học Yersin Đà Lạt.


- Địa chỉ: Số18A Phó Đức Chính – Đà Lạt, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 063 3821011

- E-mail:nhanlucnhantaild@yahoo.com.vn