Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595839

  Địa chỉ Trường đại học Yersin Đà Lạt  

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 01 Tôn Thất Tùng – Đà Lạt;
Điện thoại: 02633.552.111 - Fax: 02633.554.966;

- Năm thành lập: 2004;
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Thủ tướng Chính phủ; Tổng số cán bộ KHCN: 148
- Hiệu trưởng: TS Đặng Chí Chơn                           ĐT: 0916262636

 

 

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Đang cập nhật....