Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

595834

  Địa chỉ Viện nghiên cứu hoạt nhân Đà Lạt  

VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN 

Địa chỉ: Số 01 Nguyên Tử Lực, P8, Đà lạt;
Điện thoại: 02633.821.300; E-mail:
caodongvu1@yahoo.com

- Năm thành lập: 26/04/1976;
-
Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Thủ tướng Chính phủ; 

Tổng số cán bộ KHCN: 187 người; Số hội viên: 162 hội viên

- Viện trưởng: Phan Sơn Hải                                  ĐT: 0918438040

- CVP: Đào Văn Khiêm                                         ĐT: 02633.553.125, DĐ: 0914021076

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Viện Nghiên cứu Hạt Nhân Đà Lạt

Đang cập nhật....