TRANG CHỦ 
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
   Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

  Địa chỉ Viện Sinh học Tây nguyên  

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

Địa chỉ:số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.078 - 02633.701.647; email:vanthu@tni.vast.ac

- Năm thành lập: 1978
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tổng số cán bộ KHCN: 35 người;                                  
- Viện trưởng:  TS Nguyễn Hữu Toàn Phan                    ĐT: 0919066777
- Phó Viện trưởng: Dương Tấn Nhựt                               ĐT: 0918,313,045
- Phó Viện trưởng: Nông Văn Duy                                   ĐT: 0982,311769

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

- Địa chỉ: 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3822078, 3701647, Fax:

- E-mail: vanthu@tni.vast.ac                
 
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 05 Trần Hưng Đạo - TP Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng;
Điện thoại: 0263.3836061 - 0263.3829435 ; Fax: 0263.3533247;
Email: lienhiephoilamdong @gmail.com
 
                    Lượt truy cập: 

597329