Trang chủ
  THÔNG TIN CHÍNH  

  TỔ CHỨC THÀNH VIÊN  
Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588834

  Địa chỉ Viện Sinh học Tây nguyên  

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN

Địa chỉ:số 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.078 - 02633.701.647; email:vanthu@tni.vast.ac

- Năm thành lập: 1978
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tổng số cán bộ KHCN: 35 người;                                  
- Viện trưởng:  TS Nguyễn Hữu Toàn Phan                    ĐT: 0919066777
- Phó Viện trưởng: Dương Tấn Nhựt                               ĐT: 0918,313,045
- Phó Viện trưởng: Nông Văn Duy                                   ĐT: 0982,311769

 


  THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  
Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

- Địa chỉ: 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đà Lạt

- Điện thoại: 063 3822078, 3701647, Fax:

- E-mail: vanthu@tni.vast.ac