Trang chủ

Skip Navigation Links
Hội thành viênHội thành viênExpand Hội thành viên
Tổ chức Khoa học và Công nghệTổ chức KH&CNExpand Tổ chức KH&CN
Tổ chức trực thuộc LHHTổ chức trực thuộc LHHExpand Tổ chức trực thuộc LHH

ĐẾM LƯỢT TRUY CẬP

588112

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOAI TÂY, RAU VÀ HOA

Địa chỉ: đường Hồ Xuân Hương, phường 12 – Đà Lạt
Điện thoại: 02633.831.529; email: 
tung.ctp@hcm.vnn.vn

- Năm thành lập: 1978
- Cơ quan ra QĐ thành lập:Cơ quan ra QĐ thành lập: Bộ NN&PTNT;
- Tổng số cán bộ KHCN: 35 người; Số hội viên: 35 hội viên
- Giám đốc: Nguyễn Thế Nhuận                          ĐT: 0904852166
- Phó Gám đốc: Võ Thụy Diễm Linh                    ĐT:

 


Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa

- Địa chỉ: đường Hồ Xuân Hương, phường 12 – Đà Lạt

- Điện thoại: 02633.831.529, Fax: 02633.820.914

- E-mail: tung.ctp@hcm.vnn.vn