Thể Lệ và các biểu mẫu tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 16 năm 2020 Xem thêm